روشنایی توکار

کاربرد این چراغ ها در سقف عملکرد و زیبایی را درکنار هم برای شما به وجود می آورد. در این دسته از محصولات منبع نوری کاملا در سقف قرار گرفته و هیچ قسمتی از آن دیده نمی شود این امر باعث شده که شما بتوانید در اکثر سبک های دکوراسیونی از آن ها بهره ببرید. اگر پیش تر از انواع آویزها و لوسترها برای نورپردازی سقف استفاده می کردید در دو حالت می توانید این چراغ ها را جایگزین کنید. حالت اول زمانی است که سقف شما ارتفاع کوتاهی دارد و از سقف کاذب استفاده میکنید و به دلیل بحث های ارگونومی و رعایت حداقل ارتفاع امکان نصب لوسترها و آویزها را ندارید. حالت دوم در مواقعی به وجود می آید که شما نیاز به یک نورپردازی عمومی و کلی برای سقف خود دارید.