روشنایی اداری

در جامعه امروزی اکثر فعالیت ها در محیط های اداری انجام می شود. از این رو روشنایی محیط های اداری اهمیت ویژه ای برای کارمندان و مراجعین دارد. بهبود سطح کیفیت نور یک محیط، تاثیر مستقیمی با کیفیت عملکرد افراد دارد. روشنایی مناسب، کیفیت کار کارمندان و کارگران را بهتر می کند. هدف از تولید سیستم روشنایی اداری تامین نور مناسب و ایجاد محیطی مطلوب و بدون نور خیره کننده و صرفه جویی در انرژی و هزینه می باشد. با انتخاب چراغی مناسب با نوردهی بالا می توان محیطی مطلوب و آرام بخش برای افراد فراهم آورد.