همکاران ما

همکاران آلتـــــون رای

شرکت آلتون رای در سال 1374، با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رفع نیازهای فنی مهندسی در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با شماره 4258  ثبت گردید و با ایجاد بخش‌های مختلف از جمله واحد تحقیق و توسعه کار خود را در  زمینه الکترونیک، به طور رسمی آغاز نمود.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

بهناز باغستانی بهناز باغستانی مدیر فروش روشنایی
بهناز باغستانی مدیر فروش روشنایی جزئیات پروفایل
ابوالفضل عشقی ابوالفضل عشقی مدیر بازاریابی و فروش نمایندگی ها
ابوالفضل عشقی مدیر بازاریابی و فروش نمایندگی ها جزئیات پروفایل
المیرا فکور المیرا فکور کارشناس فروش تجهیزات ترافیکی
المیرا فکور کارشناس فروش تجهیزات ترافیکی جزئیات پروفایل
روشنک فرزین روشنک فرزین کارشناس فروش تجهیزات الکترونیکی
روشنک فرزین کارشناس فروش تجهیزات الکترونیکی جزئیات پروفایل